Retourbeleid

Retourbeleid

Herroepingsrecht

U heeft 14 dagen het recht om artikelen te retourneren zonder opgaaf van reden. De 14 dagen gaan in wanneer u product heeft ontvangen.

Om gebruik te maken uw retourrecht dient u binnen deze 14 dagen ons bericht te geven over dat u uw bestelling wilt retourneren. U kunt ons bericht geven per telefoon, e-mail of brief. (Sergej Betz, Raiffeisenstrasse 5a, 53797 Lohmar, support@perfumetrader.de, Telefoon: +49 (0) 2246 3038504) Hiervoor kunt u onderstaand retourformulier gebruiken maar dit is niet noodzakelijk.

U moet er zeker van zijn dat het retourverzoek bij ons binnen voordat de 14 dagen voorbij zijn. Let hier dus op als u een brief wilt sturen.

Gang van zaken na herroeping

Als u uw product retour wilt sturen zullen wij het bedrag en de eventuele verzendkosten(behalve als u heeft gekozen voor Express levering) binnen 14 dagen na het retourverzoek terugstorten. Voor deze storting zullen wij dezelfde betaalmethode gebruiken als waar u mee heeft afgerekend, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven dit anders te willen. De kosten voor de betreffende betaalmethode komen voor uw rekening. Wij hebben het recht om de terugbetaling vast te houden tot dat de producten door ons zijn ontvangen of u heeft bewezen dat u de producten heeft verstuurd.

U heeft 14 dagen na het retourverzoek om het product onaangebroken en onbeschadigd terug te sturen. Als u dit binnen 14 dagen doet nemen wij de verzendkosten voor het retourneren voor onze rekening. Mocht het product beschadigd zijn of mocht er iets missen, dan worden de kosten van het waardeverlies verrekend.

Het herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen:

  • Als het gaat om bestellingen waarbij producten verzegelt zijn en deze verzegeling mist bij het retourneren. Dit heeft te maken gezondheid en hygiëne.
Retourformulier

(Wilt u een bestelling retourneren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.)

– Stuur naar Sergej Betz, Raiffeisenstrasse 5a, 53797 Lohmar Duitsland of support@perfumetrader.de

– Hierbij wil(len) ik/wij (*) mededelen dat ik/wij bestelling met bestelnummer (*) met de volgende product(en) (*) willen retourneren.

– Besteld op (*) en ontvangen op (*)

– Naam

– Adresgegevens

– Handtekening (alleen nodig wanneer u een brief stuurt)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is